Ruch ludowy w Polsce - Spojrzenie na historię jego powstania

Ruch ludowy w Polsce

Autor postu anka41 | 22-12-22


Ruch Ludowy w Polsce swoje początki miał w okresie zaborów na przełomie XIX i XX wieku w okresie tak zwanej pracy u podstaw. To czas, w którym zaczęto kształtować postawy zmierzające do społecznego wyzwolenia chłopów i zapewnienia im współuczestnictwa w sprawowaniu władzy. Takie były początki ruch, który rozpoczął się ponad 120 lat temu i kontynuowany jest aż do czasów współczesnych. 

Cele ruchu ludowego - jak się kształtowały?

Od samego początku celami ruchu ludowego w Polsce było społeczne uwolnienie chłopów. Od początku ruchy ludowe kształtowały postawy lewicowe, społeczne połączone jednocześnie z wartościami moralnymi bliskimi postawą chrześcijańskim. Sytuacja ruchów ludowych zmieniała się w zależności od tego w jakiej sytuacji znajdowało się polskie Państwo, zawsze jednak w centrum znajdowały się sprawy agrarne, które w sytuacji chłopów miały kluczowe znaczenie. 

Jakie organizacje reprezentowały Ruch Ludowy w Polsce 

Od końca XIX wieku jeszcze w okresie walki o niepodległość ruch ludowy w Polsce miał swoich przedstawicieli. Początkowo było to Stronnictwo Ludowe oraz Związek Stronnictwa Chłopskiego, z czasem połączone w Polskie Stronnictwo Ludowe, następnie podzielone na PSL Piast i PSL Lewica. W okresie II Rzeczypospolitej Ruch Ludowy w Polsce miał istotne znaczenie i za sprawą Wincentego Witosa odgrywał istotną rolę w Sejmie aż do czasu zamachu majowego. 

Rola ruchu ludowego zmieniła się w okresie PRL, gdy zamiast PSL reprezentantami było ZSL zasiadające w sejmie i podlegające władzy ludowej. Środowiska ludowe przeciwne władzy komunistycznej zostały zmarginalizowane na rzecz tych o prokomunistyczny charakterze. 

Sytuacja uległa zmianie pod koniec lat 80-tych XX wieku, gdy przekształcono ZSL w PSL odrodzenie i powołano antykomunistyczne PSL wilanowskie. W latach 90-tych połączono dwie organizacje i to one jako jednolite PSL stało się przedstawicielem ruchu ludowego w Polsce w okresie III RP. Obecnie to powszechnie identyfikowana z ruchem ludowym partia nieprzerwanie zasiadająca w Sejmie RP. 

background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape

Najnowsze wpisy

Ruchy społeczne są ważne, ponieważ dają ludziom możliwość wyrażania swoich opinii i przekonań. Dzięki nim społ

Ruchy społeczne są jednym z ważnych elementów transformacji społecznej. Jest to proces, w którym grupa ludzi z

Podstawową grupą, która miała olbrzymi wpływ na upadek komunizmu w Polsce, była NSZZ Solidarność.  Jaka była d

Ruch LGBT w Polsce ma długą historię, sięgającą XIX wieku. Jego celem było przede wszystkim zapewnienie praw i

Jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy w naszym kraju cieszyć się obecnością prężnie rozwijających się ruchów r

team-bg background-shape background-shape background-shape background-shape