Poznaj ruchy robotnicze w Polsce i przyczyny ich powstania

Ruchy robotnicze w Polsce

Autor postu anka41 | 23-11-22


Jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy w naszym kraju cieszyć się obecnością prężnie rozwijających się ruchów robotniczych. Oczywiście warto mieć na uwadze to, że ruchy robotnicze w Polsce nie powstawały zupełnie bez powodu. Ich członkami najczęściej byli pracownicy, którzy nie byli usatysfakcjonowani warunkami jakie panują w miejscu pracy i nie godzili się na wyzysk ze strony ówczesnych pracodawców. Jakie są więc powodu, dla których ruchy robotnicze w Polsce powstawały i jaka jest ich przyszłość?

Ruchy robotnicze w Polsce były poniekąd odpowiedzią na niegodziwe i uwłaczające warunki pracy, a także jawny wyzysk ze strony pracodawców. Zgodnie z tym, do głównych przyczyn powstawania ruchów robotniczych w Polsce można zaliczyć:

  • zbyt długi dzień pracy - często pracownicy spędzali na wykonywaniu swoich obowiązków około 16 godzin;
  • zbyt niskie wypłaty - ruchy robotnicze w Polsce sprzeciwiały się wyzyskowi ze strony pracodawców i pracy za niewyobrażalnie niską stawkę;
  • chęć wyboru własnego przedstawiciela - robotnicy dążyli do uzyskania możliwości wybrania organu reprezentacyjnego, który będzie - w ich imieniu - upominał się przed wyższymi instytucjami o ich prawa;
  • chęć poprawy pozycji socjalnej i ekonomicznej - robotnicy byli ubogą klasą społeczną, a powstanie ruchów robotniczych w Polsce miało doprowadzić do poprawy sytuacji.

Powyższe przyczyny były głównymi powodami, dla którego powstawały ruchy robotnicze w Polsce.

Przyszłość ruchów robotniczych w Polsce

Ruchy robotnice w Polsce, które działają obecnie z pewnością nie muszą już walczyć o prawa robotników oraz ich pozycję socjalną. Niemniej jednak w dalszym ciągu pojawiają się aspekty, w których pracownicy oczekują należytego wsparcia i sprawiedliwości. Właśnie dlatego ruchy robotnicze w Polsce kontynuują swoją działalność, choć śmiało można powiedzieć, że obowiązuje ona już na nieco innych zasadach, niż miało to miejsce chociażby kilkanaście lat temu. Wydawać by się mogło, że w najbliższej przyszłości pozycja ruchów robotniczych dalej będzie znacząca.

background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape

Najnowsze wpisy

Ruchy społeczne są ważne, ponieważ dają ludziom możliwość wyrażania swoich opinii i przekonań. Dzięki nim społ

Ruchy społeczne są jednym z ważnych elementów transformacji społecznej. Jest to proces, w którym grupa ludzi z

Ruch Ludowy w Polsce swoje początki miał w okresie zaborów na przełomie XIX i XX wieku w okresie tak zwanej pr

Podstawową grupą, która miała olbrzymi wpływ na upadek komunizmu w Polsce, była NSZZ Solidarność.  Jaka była d

Ruch LGBT w Polsce ma długą historię, sięgającą XIX wieku. Jego celem było przede wszystkim zapewnienie praw i

team-bg background-shape background-shape background-shape background-shape